تاريخ : دوشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۱ | 22:30 | نویسنده : سعید فعلی

عباس حیدری گفت: مراحل بازنگری کارشناسی ارشد پرستاری  با گرایش توانبخشی به تازگی پایان یافته است و احتمالاً از برنامه های جدید وزارت بهداشت، پذیرش دانشجو در این گرایش است.

 

وی ادامه داد: همچنین کار بازنگری رشته پرستاری با گرایش سالمندان و پرستاری نظامی پایان یافته است و پرستاری بزرگسالان و اطفال نیز مراحل بورد کمیته بازنگری را پشت سر گذاشته اند و منتظر تصویب نهایی در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت بهداشت هستند.

 

عضو هیئت بورد پرستاری کشور همچنین افزود: پرستاری بهداشت جامعه، روانپرستاری و پرستاری اورژانس نسبت به بقیه رشته ها به لحاظ فرآیند کاری قدری عقب تر هستند بدین معنا که این سه گرایش پرستاری کارشناسی ارشد در انتظار تصویب در شورای معین هستند تا پس از تصویب در شورای عالی برنامه ریزی طرح و به تصویب نهایی برسند  • شاپینگا
  • ایران ماهی